Det lilla familjeföretaget med de stora visionerna.

I mångt och mycket är det inte så märkvärdigt det vi gör. Men vi gör det med omsorg och glädje.

Vi gör det mesta inom bygg. Från små reparationer till större ombyggnationer. Den största glädjen finner vi då material och teknik härleds från gamla hantverkstraditioner.

Handsmidd spik
Romerska siffror MCL = 1150

Kontakt:

Christina Liljeqvist 

Mats Liljeqvist 

M C Liljeqvist AB

Fenjavägen 4

182 55 Djursholm

070-425 45 48

070-714 15 94

org.nr 556578-4021