Det lilla familjeföretaget med de stora visionerna.

I mångt och mycket är det inte så märkvärdigt det vi gör. Men vi gör det med omsorg och glädje.

Vårt tjänsteutbud är:

Hantverk och snickerier

Renovering av golv och installationsbehandlingar

Golvvård

Kvalitetskontroller av städning

Utbildning av personal inom lokalvård

Energimassage

De stora visionerna leder till att vi samarbetar med den sociala ekonomin,

eller den tredje sektorn som den ibland kallas.

Handsmidd spik
Romerska siffror MCL = 1150

Kontakt:

Christina Liljeqvist 

Mats Liljeqvist 

M C Liljeqvist AB

Fenjavägen 4

182 55 Djursholm

070-425 45 48

070-714 15 94

org.nr 556578-4021